Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag 22 november a.s. is iedereen welkom in De Hoeksteen om NA DE DIENST een kaarsje te branden voor zijn/haar overleden dierbaren.

Het afgelopen jaar zijn ruim 20 leden van onze Hoeksteengemeente overleden. Een heel verdrietig jaar ligt achter ons. We mogen geloven dat God hen die bedroefd zijn troost en kracht geeft om door te gaan. Op deze zondag gedenken we als gemeente allen die ons ontvallen zijn; in dit jaar, maar ook staan we stil bij diegenen die ons eerder zijn voorgegaan.

Vanwege de coronamaatregelen zijn in de dienst van Eeuwigheidszondag alleen de directe nabestaanden aanwezig van overledenen dit jaar. Toch willen wij een ieder de gelegenheid bieden om ook in de kerk een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars voor hen die er niet meer zijn, maar die we wel in ons hart meedragen. Vanwege de afstandsbeperkingen en de beperkte omvang van een groepsgrootte is besloten gebruik te maken van zgn. tijdsloten. Wij vragen u daar rekening mee te houden. Het zou ook fijn zijn als u in de kerk een mondkapje draagt.

  • Om 11.30 uur is de kerk open voor gemeenteleden met de achternaam beginnend met een A t/m E
  • Vanaf 11.45 uur voor gemeenteleden met de achternaam beginnend met een F t/m J
  • Vanaf 12.00 uur voor gemeenteleden met de achternaam beginnend met een K t/m M
  • Vanaf 12.15 uur voor gemeenteleden met de achternaam beginnend met een N t/m S
  • Om 12.30 uur is iedereen welkom met de achternaam beginnend met een T t/m Z

In de hal wordt u welkom geheten door een ouderling of diaken. Hij/zij wijst u vervolgens de looproute. Via de centrale ingang van de kerkzaal loopt u naar het liturgisch centrum, alwaar u een kaars kunt aansteken. Vervolgens gaat u linksom en verlaat u de kerkzaal. U kunt dan aan de rechterkant, via de doorgang naar zaal Edelweiss, de kerk weer verlaten. Voor een kort gesprek kunt u altijd één van de ambtsdragers aanspreken.

Wij hopen dat velen van deze mogelijkheid gebruik maken en troost mogen vinden bij het Licht dat eeuwig straalt, zelfs door het duister van de dood heen.