Gebedsgroep weer van start

De gebedsgroep heeft ook de draad weer opgepakt om bijeen te komen voor het gebedsmoment van de Hoeksteen. Het is geen besloten of uitverkoren groepje, ‘we’ zijn mensen uit de Hoeksteen die de kracht van het gebed erkennen en onze gemeente een warm hart toedragen door te bidden voor alles in en rond De Hoeksteen, rond Schoonhoven, Nederland, de wereld of persoonlijke omgeving.

We’  hopen dat jij/u zich aansluit bij dit gebedsmoment. We komen één keer per maand bij elkaar van 19.00-19.45 uur in het bovenzaaltje, we zingen een lied, lezen een hele korte tekst en vouwen de handen.

Weet u welkom op 22 september, 25 oktober, 21 november en 21 december