Gedachten van troost

Onze gedachten zijn bij alle nabestaanden van het vliegtuigongeluk. Het is onwerkelijk en apart. Wat eerst zover weg leek is zo dichtbij.  In gedachten troosten we hen die achterblijven, die in onzekerheid zitten, de onwerkelijkheid proberen te begrijpen. In gedachten zijn we ook bij hen die nu allen begeleiden, hun terzijde staan. Ook bij de onderzoekers en de politici, juist nu is wijsheid gewenst.

“Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is.”
Romeinen 8:38-39

Een gedachte over “Gedachten van troost”

Reacties zijn gesloten.