Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Ik geef om een kerk waar iedereen zichzelf mag zijn en zich mag ontwikkelen in het geloof.

Om hier invulling aan te kunnen geven , wordt de Actie Kerkbalans gehouden. In de week van 16 januari ontvangt u de bekende envelop bij u thuis . In de daaropvolgende weken – uiterlijk 3 februari – wordt de antwoordenvelop met uw toezeggingsformulieren weer opgehaald. Zorg er a.u.b. voor dat de antwoordenvelop klaarstaat wanneer de bezorger deze bij u komt ophalen.

Voor uw medewerking en toezegging onze hartelijke dank.

te Schoonhoven en Willige Langerak