Geestesgaven

Wij hoeven geen verre reizen meer te maken als de drie wijzen om God te vinden. God heeft ons al gevonden. Hij heeft ons Zijn Rijkdom al aangeboden in de gave van Zijn Zoon. Hij heeft ons door Jezus alle geestesgaven al gegeven die wij nodig hebben om staande te blijven in deze wereldtijd. (Ds. F.W,Verbaas, 02-01-2011)