Brood en Wijn Rood

Geestkracht

Het is net Pinksteren geweest, de Heilige Geest is weer een ‘hot topic’ in de kerk. Die Geest is uitgestort, die Geest is ontvangen door mensen zoals jij, u en ik, en het resultaat daarvan mogen we weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Doordat de Geest is uitgestort gebeurt er iets in ons, groeit er iets in ons, en de vruchten daarvan zijn te zien en te merken: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En als we het hebben over Geestkracht, het thema van vanavond, dan is dat wat er gebeurt: de kracht van de Geest vormt ons om, maakt dat we andere vruchten dragen dan we normaal gesproken zouden doen.

Maar er is meer te zeggen over die vruchten. Vruchten zijn immers deel van ons dagelijkse dieet. Fruit, noten, granen, druiven, we eten ze omdat er een bepaalde energiewaarde in zit, energie die we nodig hebben om te kunnen leven. En zo kunnen we ook de vruchten van de Geest eten, kunnen we daar energie, Geestkracht, uit putten.
Een tijdje had je zo’n hele hype rondom zogenaamde ‘superfoods’- maar daarvan is nooit bewezen dat ze ook echt een gezondheidseffect hebben. Van de vruchten van de Geest is dat wel bewezen, het werkt al zo’n tweeduizend jaar. Dat zijn dus eigenlijk de echte Superfoods. En ze zijn nog een stuk goedkoper ook.

1. Geestkracht: door de kracht van de Geest in ons, gebeuren er mooie dingen.
Laat ik nog even teruggaan naar de vruchten van de Geest die vanuit onszelf kunnen komen. Want de kracht van de Heilige Geest kan prachtige dingen in ons mensen doen.
Paulus, de man die de brief aan de Galaten heeft geschreven, zegt: als je je laat leiden door de Geest, door Geestkracht, dan komen er prachtige dingen uit jou naar boven. Dan heb je lief, ken je vreugde en vrede, heb je geduld, ben je vriendelijk en goed, heb je geloof, ben je zachtmoedig en kun je jezelf beheersen.
Allemaal dingen ‘waar geen wet iets tegen heeft’ zegt Paulus dan ook nog. En omdat geen wet er iets tegen heeft, kun je, als je al deze dingen bezit een vrij mens zijn. Daar zijn we ook toe geroepen, daar begon onze tekst zelfs mee: ‘jullie zijn geroepen om vrij te zijn’.

Maar ja, hoe mooi dit allemaal ook is, deze tekst is hiermee ook wel een beetje ontmoedigend. Want misschien denk je, denkt u, op dit moment wel:
‘Nou, ik kan niet zeggen dat deze vruchten van de Geest helemaal niet in mezelf herken…….., maar ik moet wel zeggen dat ik ze echt niet altijd heb. Misschien soms wel vaker niet dan wel. Werkt de Heilige Geest dan wel in mij? Hoe kom ik aan Geestkracht?’

2. Geestkracht: deze bevindt zich in de vruchten van de Geest.
Om die reden vind ik de tweede manier waarop je het begrip ‘vruchten van de Geest’ kunt zien heel bemoedigend. Want vruchten kun je eten. Dat hebben we vanavond in de kerkzaal live gedaan, maar kan ook nog op een andere manier, waar ik jullie een voorbeeld van wil geven. En dat voorbeeld heet Roy Meyer.

Twee weken geleden stond er in de krant een uitgebreid interview met hem. Roy is judoka, is al eens Europees Kampioen geweest, is momenteel derde van Europa, deed vorig jaar mee aan de Olympische Spelen.

Het interview dat hij gaf in Trouw vond ik heel indrukwekkend. Hij vertelde daarin onder meer over zijn jeugd, die op zijn zachtst gezegd niet prettig was.

Ik wil jullie er een stukje uit voorlezen:

“Ik ging van het ene internaat naar het andere, heb twee keer – wegens plaatsgebrek – in een jeugdgevangenis gezeten. Het enige geluk in mijn leven was het geloof; als ik bad, voelde ik Zijn aanwezigheid en was ik niet langer alleen. Mijn moeder deed wat ze had beloofd: ze stuurde me kaartjes, meestal met een religieuze tekst over de liefde van God en hoe ik op Hem moest blijven vertrouwen.
Mijn dossier werd inmiddels steeds dikker.
Op een dag, ergens in 2008, las ik het rapport van een van die begeleiders toen het tot me doordrong dat ze mij als een hopeloos geval beschouwden. Dat raakte me diep. Ik dacht: ik moet hier weg zien te komen, weg van de mensen die zo over me denken. Op m’n knieën door alle shit heenkruipen, aardig zijn terwijl ik woedend was, overal ja en amen op zeggen, alle middelen waren geheiligd.
En toen gebeurde er iets wonderlijks. Doordat ik ruzies uit de weg ging, zelfs glimlachte als iemand mij boos benaderde, begon er diep van binnen iets in me te veranderen. En meer dan dat: als ik vriendelijk deed – zelfs tegen mijn grootste vijand van dat moment – deed hij vriendelijk terug. Van iemand die deed alsof, veranderde ik langzaam maar zeker in een jongen die werkelijk positief in het leven stond”.

Het levensverhaal van Roy Meyer laat zien wat er met je gebeurt als je de vruchten van de Geest opeet. Als je de vruchten van de Geest gaat gebruiken en als je daarmee ook kiest voor een leven in vrijheid.
Het verhaal van Roy laat zien wat er gebeurt als je dat wat je eigenlijk zou willen doen (bijvoorbeeld iemand woedend in elkaar timmeren, of je jaloezie ruimte geven), afremt, om in plaats daarvan iets te doen wat buiten alle wetten omgaat. En het interessante aan Roys verhaal is, dat dat vriendelijk en aardig doen helemaal niet een gevoel van binnenuit was, dat er als vanzelf uit kwam. Nee. Hij had nog steeds een hekel aan iemand, zei misschien in gedachten wel van allerlei wat minder nette dingen – maar liet dat naar die persoon toe niet merken. Hij deed toch aardig tegen hem.
Roy kon iemand die hem uitschold in gedachten misschien wel wurgen, maar hij spande zich toch in om rustig en vriendelijk te reageren. Hij at de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij at ze, en hij kreeg daar Geestkracht uit, zoveel dat het zijn leven volledig veranderde en hij nu iemand is die wel van binnenuit lief kan hebben en vriendelijk kan zijn.

En nog iets wat mooi is aan dit verhaal.
Want we zagen al dat Paulus in de tekst uit Galaten na de opsomming van de vruchten van de Geest schrijft: Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En ook dat wordt zichtbaar in het verhaal van Roy. Want hij merkt dat wanneer hij vriendelijk doet, zelfs tegen zijn grootste vijand, dat die vijanden dan vriendelijk terug doen. Door wat Roy doet, gedraagt hij zich heel anders dan de heersende wetten van het internaat, of van de jeugdgevangenis. Hij reageert niet meer zoals iedereen verwacht: dat wanneer jij in elkaar geslagen wordt, dat je wel op een bepaald moment wraak moet nemen. Oog om oog, tand om tand. Hij reageert niet om zichzelf te verdedigen, om te laten zien hoe sterk hij zelf ook is, maar hij reageert op een manier die buiten al die wetten om gaat. En dat werkt ontwapenend, ook op zijn vijanden.

Het doet me denken aan wat we lezen in de bijbel over Jezus, over hoe hij vaak ook op zo’n voor anderen volstrekt absurde manier kon reageren, een manier die buiten de wetten van onze normale menselijke omgang stond. Staat.

Roy Meyer koos ervoor om door de kracht van de Heilige Geest een vrij man te worden. Zo kreeg hij een nieuw leven. Zo werd hij een man die niet alleen een hele behoorlijke fysieke kracht heeft, maar vooral ook sterk is door de Geest.

Ik zou jullie willen vragen om op een later moment in deze week eens over dit verhaal van Roy na te denken.
Om na te denken over het eten van de vruchten van de Geest, misschien wel iedere keer als je een stukje fruit eet….

Misschien vind je het moeilijk om van binnenuit vriendelijk te zijn en geduldig. Maar als je het gaat doen, als je die vruchten tot je neemt, er de Geestkracht uit proeft, dan kan dat je ook innerlijk veranderen.

Misschien ervaar je zelf ook niet altijd van binnen dat de Heilige Geest in jou is uitgestort, dat je daardoor van binnenuit liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing kunt schenken aan de wereld om je heen. Maar als je die vruchten gaat eten, als je daarmee de voedingswaarde die er in zit tot je neemt, dan kan je dat ook innerlijk veranderen.

Dat we zo mogen groeien in Geestkracht,

Amen
P.G. De Hoeksteen
11 juni 2017
ds. Annemarie Roding