Geloof dat vooraf voorwaarden stelt is geen geloof

Geloof dat vooraf voorwaarden stelt is geen geloof – althans geen Bijbels geloof – dan verwordt geloof tot een kwestie van spiritueel handjeklap. (Ds. F.W.Verbaas, 13-03-2011)