Gemeenteavond op dinsdag 16 februari

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om deel te nemen aan de gemeenteavond.

Aan de hand van twee onderwerpen zal de toekomst van onze gemeente besproken worden: 1. Het beleidsdocument van de PKN ‘Waar een woord is, is een weg’ (de kerk in 2025), toegelicht door ds. Hanneke Ouwerkerk; 2. De financiële positie van onze gemeente op de lange termijn, uitgelegd door het college van kerkrentmeesters.

De avond begint om 20.00 uur in zaal Edelweiss. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

U komt toch ook? Want gemeente zijn we tenslotte met elkaar!