Gemeentebijeenkomst

Klik op de foto voor een terugblik op de gemeentebijeenkomst.

-o-o-o-

Het jaarthema van de Protestantse Kerken is ‘Aan tafel!’ Op 5 februari willen we daarom als gemeenteleden met elkaar aan tafel gaan. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst kun je je laten informeren over het werk in de kerk bij de tafels die in de hal staan opgesteld.
Op de tafels vind je informatie over:

  • Pastoraal College – laat je informeren over bezoekwerk, doelgroepenpastoraat en wat is jouw bagage;
  • Diaconaal College – omzien naar elkaar, elkaar tot hand en voet zijn;
  • CKRM – de app Appostel, de begroting van de kerk, onderhoud van kerk en pastorieën, informatie over beeld en geluid;
  • Jeugdraad – onze kinderen zijn welkom in de kerk;
  • Vorming en Toerusting – kerk zijn in onze samenleving;
  • Veilige Kerk – hoe zorgen we ervoor dat de kerk een plaats is waar je jezelf kunt en mag zijn;
  • Werkgroep Marx – laat je informeren over onze bijzondere band.

Aansluitend zullen we tijdens een eenvoudige lunch met elkaar spreken over verschillende onderwerpen, die de kerkenraad graag onder de aandacht wil brengen. Daarvoor liggen op elke tafel drie vragen.

Na de gelegenheid tot het stellen van vragen en een korte gezamenlijke afsluiting gaan we rond 13.30 uur weer naar huis.

Weet je welkom!

De kerkenraad