Gezien en gekend worden

Jezus spreekt Zacheüs bij name persoonlijk aan. Daarmee beantwoordt Jezus aan een diepe behoefte van ons mensen: dat we gezien worden, en gekend. Dat we een beetje erkenning krijgen voor wie we zijn, wat we doen. Je wilt best hard werken voor je baas, maar dan moet hij het wel zien. Je wilt best thuis de benen onder je lijf lopen, maar
dan moet het wel een beetje gewaardeerd worden.