“Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.”

“Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.”

De regel hierboven is afkomstig uit een Afro-amerikaans geestelijk lied, dat we in onze Hoeksteen graag met Kerst zingen. En dat is helemaal niet vreemd. Want om het feit van de geboorte van Christus te vieren, heeft John Wesley Work jr. het lied ook gepubliceerd ruim honderd jaar geleden.

“Ga, roep het vanaf de berg, de hoogtes en overal, dat Jezus Christus is geboren. Work gebruikte volgens mij een paar regels uit de Bijbel. Bij de profeet Jesaja staat te lezen : “Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ (Jes. 40:9). En hij had het dan tegen de Joden, die in ballingschap ver van hun eigen land moesten leven. Wat ermee bedoeld wordt voor ons, is ongeveer dit: Lang geleden heeft God zijn volk Israël bevrijd uit de slavernij. Wat vroeger gebeurde, denkt u, is verleden tijd geworden en voorgoed voorbij. Er is iets wat nog groter is, op komst – een bevrijding, waar u niet aan hebt gedacht . En in de bijbel wordt verteld, hoe mensen in zo’n ongedachte bevrijding God hebben herkend. Als Jezus mensen van allerlei ziekte en kwaal verlost. Wanneer eenzame mensen uit hun isolement bevrijd worden. Wanneer groepen, volken, rassen bevrijd worden uit discriminatie en terreur. En ook als ergens op de wereld een kerk tevoorschijn komen kan uit een ondergronds bestaan, omdat weer een onderdrukker vernietigd is. Steeds kunnen mensen blijkbaar zo’n ontdekking doen.
Ze zeggen: Hij is er weer, onze God, die niet in de steek laat, de Bevrijder.

Het is de opdracht van de kerk om deze boodschap te verspreiden. De vreugdebode Sion moet met dit verrassende bericht op een hoge berg gaan staan, schreef Jesaja en Work zei het hem na. “Go tell it on the mountain.” Wie vanaf een berghoogte iets roept, kan geweldig ver gehoord worden. Wie met kracht de stem verheft, dus uit alle macht roept, die wordt zo ver als het maar kan verstaan: Ziehier, jullie God.

Het beste lukt het roepen, wanneer de kerk er zelf vol van is. 200 jaar terug was de Engelse regering bezig de emancipatie-wet te maken, die de slavernij in de kolonies overzee moest opheffen.  Voorstanders van die emancipatie leverden een geweldig gevecht en hebben uiteindelijk gewonnen. Dat de wet werd aangenomen, is dan ook een feest voor ze geweest. Het grootste feest was misschien wel, om zelf die boodschap te gaan brengen. Er waren in die tijd geen snelle communicatie-verbindingen, zoals internet. En er wordt verteld van een zeilschip, dat de oorkonde aan boord heeft , de  Amerikaanse kust nadert en de haven invaart, waar de slaven bezig zijn. De scheepskapitein kan zijn emoties niet langer beheersen, leunt over de reling en schreeuwt alleen maar: Vrij, vrij! Een mooi verhaal, om dit stukje af te sluiten. Een feestelijke tijd van Kerst wens ik u toe.

Ds. Chris Koole