Heilig Avondmaal

Avondmaalscollecte

Nieuwe bestemming

De afgelopen 2 jaar was de opbrengst van de avondmaalscollecte bestemd voor het Kingswork (het kinderwerk in Oude Noorden in Rotterdam). De aankomende 2 jaar wordt het werk van Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland met de Avondmaalscollecte ondersteund.

Wat is het hospice

Het hospice Midden Holland biedt hulp aan terminaal zieke mensen en hun naasten zowel thuis als in het hospice. Vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning daar waar nodig en gewenst.

Specifiek doel

De avondmaalscollecte wordt de aankomende 2 jaar specifiek bestemd voor het scholingsprogramma van het hospice. Door middel van dit scholingsprogramma worden namelijk de vrijwilligers opgeleid om deze taak op zich te kunnen nemen.

Bezoek directrice hospice diaconievergadering

Op 11 oktober ’16 heeft de directrice van hospice Gouda mevr. Marianne Boone onze vergadering bezocht. Mevrouw Marianne Boone gaf uitleg over het werk van het hospice. Voor veel mensen is de drempel hoog om gebruik te maken van een hospice. Voor de familie (mantelzorgers) wordt het vaak te zwaar maar het is lastig om dat te onderkennen. “Waarom lukt het me niet om nog de laatste weken de zorg zelf te doen”. Mevrouw Boone gaf aan dat het hospice anderen nodig heeft om mensen te attenderen op het hospice, naasten kunnen vaak op een laagdrempelige manier het hospice bespreekbaar maken en zo de mantelzorgers ontlasten. Vaak is er bij de mantelzorgers geen goede balans meer tussen draagkracht en draaglast. (Soms is het zelfs mogelijk om binnen 24 uur een passende vrijwilliger bij iemand thuis te laten komen).
Zoals u zult begrijpen is het werk van een vrijwilliger in het Hospice of in de thuissituatie een mooi maar een taak die niet iedereen zo maar kan en mag doen. Een opleiding/cursus is noodzakelijk. In een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers komen onderwerpen als verlies, afstand en nabijheid, omgaan met afscheid nemen in het algemeen/wat is jouw stijl , afscheid nemen van het leven, samenwerken, normen en waarden van jezelf t.o.v. die van anderen aan bod.

Voor deze opleidingen is helaas veel geld nodig en de diaconie wil dit van harte ondersteunen.

P.s. Als diaconie wordt er nog wel steeds kleding voor het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam-Noord ingezameld.