Onze Schepper blijft Zijn schepping trouw.

Onze Schepper blijft Zijn schepping trouw, blijft bezig met Zijn schepping. Het bijbelse scheppen is geen eenmalige daad. Het bijbelse scheppen is een geschiedenis, een doorgaand proces van herscheppen en herstellen. De hele Bijbel getuigt daarvan, van Genesis 1 tot Openbaring 22. (Ds. F.W.Verbaas, 8 augustus 2010).