Kerk in Actie P.G. de Hoeksteen

Help slachtoffers hongersnood. Steun Noodhulp in Afrika!

Help slachtoffers hongersnood. Steun Noodhulp in Afrika!

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 men-
sen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht.

De situatie is dus nijpend. Uw Diaconie wil daarom Kerk in Actie steunen met een collecte die meehelpt deze extreme nood te lenigen. In de dienst van 9 april a.s. zullen wij Uw gaven graag inzamelen en bovendien als Diaconie van De Hoeksteen deze verdubbelen.

U doet toch ook mee ? Wij rekenen op U.

Uw diakenen.