Hemelvaart is ‘kroningsdag’

Hemelvaart…
Voor veel mensen ‘gewoon’ een vrije dag.
Hooguit iets met fietsen en dauwtrappen.

Je zou hemelvaart ook ‘kroningsdag’ kunnen noemen. In de kerk vieren we dat Jezus zijn plek inneemt in de hemel, bij God. Bij zijn afscheid zegt Hij: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. Jezus, de Koning! Dat zet deze wereld in een ander licht. De aarde ligt onder de hemel van God en we zijn niet alleen. Kortom: ‘Veel zingen, veel trompetten, en dan naar buiten’ schrijft ds. Piet de Jong in het boekje ‘Met zonder Jezus’*.

Nynke Dijkstra, PKN