Kinderkerstmusical

In een herberg is geen plaats voor Hem

Wat een geweldige kerstmusical: “In een herberg is geen plaats voor Hem”. Een moeder raakt, n.a.v. een krantenbericht, in gesprek met haar kinderen en buurkinderen over Kerst. Moeder stelt voor het Kerstverhaal te vertellen. In verschillende gevarieerde scènes zien
we het Kerstverhaal aan ons voorbij trekken. De kinderen geven op eigen wijze commentaar op het Kerstverhaal. Volgens de kinderen hebben we er na 2000 jaar nog niet veel van begrepen. Of ligt de vrede toch voor de hand?