Hervormd, Gereformeerd of Protestant?

De voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn thans in volle gang. Profielschetscommissie en kerkenraad beraden zich breed. Zo kwam in de kerkenraad aan de orde of de nieuw te beroepen predikant wel of niet van ‘hervormde huize’ moet zijn, of dat dit niet meer relevant wordt geacht. Ds. Verbaas was/is van hervormde komaf, ds. Koole van gereformeerde. Inmiddels maken we als protestantse gemeente al wel sinds 10 jaar deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Op de gemeenteavond van 2 april is dit niet aan de orde geweest, er is toen ook niet specifiek naar gevraagd. Omdat we er toch graag een beeld van willen hebben in hoeverre dit onderscheid (dat trouwens voor jonge predikanten niet meer geldt) nog bij gemeenteleden speelt, doen we een serieuze oproep aan u om uw mening hieromtrent kenbaar te maken. U kunt dat -bij voorkeur- doen via een e-mail aan remkevdheide@planet.nl of eventueel schriftelijk of telefonisch (383402).