Het goede van de schepping

Wijn in de Bijbel verwijst naar het goede van de schepping. Wijn is teken van het Beloofde Land. Wijn is de drank van het rijk dat is en dat komt… zeggen we met de viering van het Avondmaal.