Het koninkrijk van God is dichtbij. Geef ons open handen

Met lege handen durven staan. Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws:

Het koninkrijk van God is dichtbij.
Geef ons open handen,
dat we ons los kunnen maken
van wat het leven zwaarder maakt.
Help ons, God,
om ons open te stellen voor wat echt belangrijk is.
Geef ons open oren,
om te luisteren naar uw stem
en de weg te gaan die u ons wijst.

Onder de schikking liggen jute en een paarse doek (ingetogenheid).
De schaal met zand en de cactus staat voor de woestijn.
In het midden achter de handen een vaasje met distels (symbool van het lijden).