Het Vakantiebureau 2018

Hebt u zin in een vakantie in 2018, maar ervaart u dat het reguliere aanbod van vakantiereizen voor u moeilijk of eigenlijk onmogelijk is, dan biedt Hetvakantiebureau.nl mogelijk uitkomst voor u.

Hetvakantiebureau.nl is gevestigd in Doorn en maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

Hetvakantiebureau.nl organiseert vakanties in verschillende aangepaste accommodaties in het land voor diverse doelgroepen:

 1. Gemengde seniorenvakanties: vakanties voor senioren samen met senioren met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte. U bent volledig zelfstandig en heeft geen of weinig zorg/hulp nodig als u iets wilt ondernemen. Of u bent juist afhankelijk van (lichte/intensieve) zorg en heeft een aangepaste kamer nodig.
 2. Vakanties voor senioren (zonder zorg of met lichte zorg): U bent volledig zelfstandig en heeft geen of weinig zorg/hulp nodig als u iets wilt ondernemen.
 3. Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking: U bent binnenshuis mobiel, heeft begeleiding nodig bij de activiteiten en eventueel bij persoonlijke verzorging en gebruik van medicatie.
 4. Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie
 5. Combinatieweek: Vakanties voor mensen met een visuele beperking en senioren (zonder zorg of met lichte zorg).

Vrijwilligers staan garant voor een uitstekende begeleiding en verzorging en zijn de hele vakantieweek 24 uur per dag aanwezig, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en nachtzorg om, indien nodig, te helpen bij de dagelijkse persoonlijke en verpleegkundige zorg.

De vakantieweken zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open protestants-christelijk karakter. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door een viering en de aanwezigheid van een pastor (pastoraal medewerker).

De vakantieweek begint op zaterdagmiddag en eindigt zaterdagmorgen. Op basis van volpension kan de gehele vakantie gebruik worden gemaakt van ontbijt, lunch,  driegangendiner, vers fruit en koffie/thee. Met dieetwensen wordt rekening gehouden.

Hetvakantiebureau.nl organiseert vakanties zonder winstoogmerk en probeert de vakanties, met financiële steun van diverse organisaties, betaalbaar te houden voor iedereen. Als de prijs toch nog een bezwaar is kan korting worden aangevraagd uit het Vakantiefonds.

Accommodaties:

 1. Doorn – Vakantiehotel Nieuw Hydepark (Roosevelt-vakanties)
 2. Ermelo – Vakantiehotel Dennenheul
 3. Mechelen-Limburg  – Vakantiehotel De Heerenhof
 4. Wezep – Vakantiehotel IJsselvliedt
 5. Vaarvakanties – Schip Prins Willem Alexander
 6. Lemele – Vakantiehotel De Imminkhoeve
 7. Elsloo – Hotel De Vrije Vogel
 8. De Rijp – Hotel De Rijper Eilanden

In samenwerking met YCamps organiseert Hetvakantiebureau.nl ook vakantieweken voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Kijk op www.ycampseenoudervakanties.nl voor de mogelijkheden

Recreatie Centra Nederland (RCN) stelt in 2018, in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl opnieuw 100 bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018 via de diaconie. Voorwaarden en aanmeldformulier kunt u inzien op www.hetvakantiebureau.nl (v.a. 1 februari 2018).

Vanzelfsprekend kunt u zelf contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl, informatie opvragen of een gids voor 2018 aanvragen.

Contactgegevens:
Hetvakantiebureau.nl
Driebergsestraatweg 50
Postbus 264 / 3940 AG Doorn
Telefoon: 0343 745890
www.hetvakantiebureau.nl

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken of met een van de hierna genoemde diakenen als u op zeker moment enige hulp nodig hebt bij uw speurtocht naar een passende vakantie. Een vakantiegids ter inzage zal in de hal van de Hoeksteen worden gelegd.

Met vriendelijke groet, uw diakenen:
Lianne Vreugdenhil, tel. 0182 – 38 50 63
Ria Sonneveldt, tel 0182 – 38 41 90