Het Vakantiebureau

Hebt u zin in een vakantie in 2020, maar is het voor u moeilijk of misschien wel onmogelijk om met een reis uit het reguliere aanbod mee te gaan. Dan biedt Het Vakantiebureau mogelijk uitkomst voor u.

Het Vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in heel Nederland en het hele jaar door voor circa 2.500 vakantiegasten en is gespecialiseerd op het gebied van zorgvakanties en seniorenvakanties. Het werkt nauw samen met de Protestantse Kerk en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

De vakantieweken vinden plaats in verschillende aangepaste accommodaties in het land voor diverse doelgroepen, ze zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open protestants-christelijk karakter. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een viering en de aanwezigheid van een pastor of pastoraal medewerker.

Het Vakantiebureau organiseert vakanties zonder winstoogmerk en probeert de vakanties, met financiële steun van diverse organisaties, betaalbaar te houden voor iedereen. Als de prijs toch nog een bezwaar is kan korting worden aangevraagd.

Vanzelfsprekend kunt u contact opnemen met Het Vakantiebureau.

Contactgegevens:
www.hetvakantiebureau.nl
Driebergsestraatweg 50
Postbus 264 / 3940 AG Doorn
Telefoon: 0343-745890

In de hal van de Hoeksteen ligt een vakantiegids ter inzage.

U kunt ook contact opnemen met onderstaande diakenen. Zij bevelen Het Vakantiebureau van harte bij u aan!!

Karen Kapteijn, tel: 386388 of 06-38101714
Lianne Vreugdenhil, tel. 385063 of 06-33109487