Het visioen van Mark Rutte

Afgelopen week stonden er twee opmerkelijke berichten in de krant. Het eerste bericht was dat de PKN kleiner was geworden. De afname van het aantal leden was echter kleiner dan het jaar daarvoor. Dat leidde tot opgewekte berichten vanuit Utrecht waar het Landelijk Dienstencentrum van de PKN is gevestigd. Zo’n reactie lijkt een beetje op de PvdA reactie na verloren verkiezingen: we hebben verloren, maar minder dan verwacht, dus eigenlijk hebben we gewonnen. Een verklaring die overigens niet alleen door de PvdA wordt gebruikt.

Het tweede opmerkelijke bericht was dat er een groter beroep wordt gedaan op de diaconale zorg van de kerk. De armoede neemt toe en daarmee ook de zorgtaak voor de kerk. De zorg die vanuit de overheid wordt geboden is in toenemende mate onvoldoende om in de basisbehoeften van mensen te voorzien.

Deze combinatie van nieuwsfeiten leidt tot een soort spagaat: aan de ene kant moeten we als kerken steeds meer bescheiden zijn in wat we kunnen afdwingen in de maatschappij. In een democratie is het aantal mensen dat je op de been kunt brengen immers één van de factoren die je macht bepaalt. Anderzijds kunnen we steeds beter laten zien waar we eigenlijk voor zijn: Gods liefde in woord en daad laten zien in de wereld. We komen dus meer bij onze ‘core-business’ uit. In het bedrijfsleven leidt terugkeren naar je ‘core-business’ vaak tot groei omdat een bedrijf dan meer gaat doen waar het goed in is. En daarmee is de kerk eigenlijk heel modern: snoeien om te groeien!

Adriaan van ‘t Spijker (avantspijker@gmail.com). Lees meer…