Het zeggen/zingen van gebeden vormt ten diepste de kern van het dienstwerk

In de afgelopen week heb ik me om een bepaalde reden afgevraagd: Welke invloeden heb ik ondergaan bij mijn vorming en opleiding tot predikant ? De gezichten van de hoogleraren van de hogeschool van toen kwamen me voor de geest. Ik denk opeens sterk aan dr Jelle Wytzes, die belast was met de taak om ons het Grieks en Latijn van de kerkvaders bij te brengen. Als hij aan de beurt is, leidt hij in de aula van de hogeschool een gebedsdienst ter afsluiting van de cursus. Prof Wytzes is oud-leraar en weet met humor onze aandacht vast te houden. Hij houdt een toespraak en ook ditmaal zegt hij opnieuw, wat we zo vaak van hem hebben gehoord – dat de woeste Turken bijna alle Grieks-christelijke cultuur hebben vernield. Aan het eind vraagt hij ons om stilte. Hij zal ons nu iets laten horen, wat hem zijn leven lang geraakt heeft. Even later horen wij, verbaasde studenten, een geluidsopname van een mannenkoor. Met hun diepe basstemmen zingen ze eensgezind het Oosters Orthodoxe ‘Laat mijn gebed opstijgen als reukwerk’. Als het afgelopen is, verlaten we de aula – in stilte. En zoveel jaar later realiseer ik me, hoe ik voor het eerst van mijn leven in een diepe realiteit ingeleid werd, die ik voordien niet kende.

Vanzelf komt de vraag bij me op: Heeft de Oosters Orthodoxe kerkmuziek mij als predikant en gelovig christen nog meer beïnvloed ? Nee, is het antwoord. Wel heb ik van dit plechtig gezongen gebed iets anders overgehouden. Een dominee , een pastoor of een bisschop in Nederland kunnen kritiek te verduren krijgen: besluiteloosheid ten aanzien van de vraag homoseksualiteit, gevaarlijke ideeën over door eigen toedoen beëindigd leven, naïeve opvattingen over vredelievendheid van de islam. Willen een pastoor, een bisschop of een dominee hun dienstwerk goed doen, dan kunnen ze alle drie niet zonder bepaalde eigenschappen, en niet zonder nederigheid en heiligheid. Het zeggen/zingen van gebeden vormt ten diepste de kern van het dienstwerk; het komt er in elk geval heel dichtbij. Lees meer…