Hij gaat verder met scheppen

Jezus spuwde op de grond, hij maakte van het speeksel wat modder…. In dat modder maken zit een verwijzing naar Genesis 2, het tweede scheppingsverhaal waar God van stof, aarde, modder de mens boetseerde en die vervolgens de levensadem inblies. Jezus zet het werk van zijn vader voort. Hij gaat verder met scheppen, zo Vader zo Zoon. (Ds. F.W.Verbaas, 03-04-2011)