In de openbaarheid

De profeet Micha laat de leiders van Israël alle hoeken van de kamer zien. Het is alsof al hun geheime plannen en documenten door de een of andere klokkenluider in de openbaarheid zijn gekomen, net als nu met Wiki Leaks het geval is. Van een afstandje ziet het wereldgebeuren er vaak nog heel keurig uit, maar wie door de buitenkant heen prikt, ziet en ruikt een riool. (Ds. F.W.Verbaas, 12-12-2010)