Jij komt toch ook?

Zondag 27 september start in De Hoeksteen het nieuwe kerkelijke seizoen met een bijzondere dienst. Iedereen is hierbij van harte welkom. We luiden het nieuwe seizoen in met een bijzondere, maar toch ook een gewone eredienst. Bijzonder omdat beide predikanten voorgaan, bijzonder omdat ‘gewone’ kerkleden zich voorstellen en vertellen over wat hun club of groep doet in de kerk. Een verrassing blijft hoe ze dat gaan doen. Ze krijgen er een minuut de tijd voor.

Centraal staat de prediking over 1 Korinthe 12. Het Bijbelgedeelte dat ons leert hoe we met elkaar een gemeenschap vormen. Een lichaam met vele delen, die niet zonder elkaar kunnen functioneren.
Wij hopen veel mensen te mogen begroeten. Aanvang 09.30 uur. Adres: Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven.

Lees mee in de bijgevoegde flyer….