Jouw mening telt!

Kunnen we als kerk onze communicatie verbeteren? Dat is de vraag die de Kerkenraad zich stelt. Daarom willen we graag jouw mening horen over de informatievoorziening binnen de Hoeksteen. Wat gaat goed, wat kan beter en is er iemand die het ei van Columbus heeft, waardoor iedereen optimaal van nieuws wordt voorzien.

De communicatiecommissie heeft daarom een korte vragenlijst samengesteld. Vanaf 10 mei is deze lijst in te vullen via de website. Voor wie dat wil is een papieren exem-plaar beschikbaar.

De commissie onderzoekt wat de beste manier is om de informatie zo goed mogelijk te verspreiden en ook alle doelgroepen op de juiste wijze te voorzien van informatie. Zowel intern naar de leden, als extern naar inwoners van Schoonhoven, naar zoekers en andere belangstellenden.

De opdracht is: Uitzoeken hoe de informatieverstrekking van de Hoeksteen verbeterd kan worden. Hierbij moet de commissie kijken naar het gebruik van bestaande middelen (bijvoorbeeld Samen en website) en nagaan welke nieuwe communicatiekanalen nodig en wenselijk zijn. Ook moet de commissie bestaande communicatiemiddelen beter stroomlijnen.

Maar jij als lid van de gemeente bent de belangrijkste inspiratie en doelgroep. Ben jij tevreden, krijg jij alle informatie die nodig is, wat gaat goed en wat kan beter?

Om hier beter inzicht in te krijgen, willen wij alle leden uitnodigen om een vragenlijst in te vullen, zodat we op basis daarvan een gemeenschappelijke communicatieplan kunnen opstellen