Karakter

Je hebt kerkelijke gemeentes die meer priesterlijk van aard zijn (met veel nadruk op liturgie en bezinning) en gemeentes die meer een profetisch karakter hebben: die actief zijn, voortdurend zichtbaar en hoorbaar in hun dorp of stad of wijk. Hoe zouden wij De Hoeksteen noemen? Hoe zouden wij bekend willen staan?