Kerk-en-School over Daniël

Op 5 oktober 2014 is er een dienst Kerk & School.
Juf Ineke Blanken coördineert deze dienst voor De Rank en juf Janneke Hagoort voor de Ichthus.

‘Jaren geleden is dit bedacht om te laten merken, dat we als kerk en school dezelfde gedachte uitdragen. Daarom wordt er in vier verschillende kerken op hetzelfde moment deze dienst gehouden, namelijk in De Hoeksteen, de Grote Kerk, de Rafael gemeente en in de kerk van Willige Langerak. En dan is het natuurlijk ook erg leuk als er dan ouders en kinderen na zo’n dienst zo enthousiast zijn, dat ze vaker naar de kerk willen.

DanielDit jaar hebben we het over Daniël. Op school vertellen we de belevenissen van Daniël. En in de dienst vertelt dominee Chris Koole over Daniël in de leeuwenkuil.

We zingen hier ook veel over en … juf Janneke Hagoort en ik laten ook wat zien, maar dat blijft nog een beetje geheim, een beetje schimmig’, aldus een geheimzinnige juf Ineke Blanken.

Kinderen en ouders zijn van harte welkom, klik hier…

Krantenjongen wordt miljonair (Dan. 6:2-3)

Het boek Daniël lijkt soms wel een spannend jongensboek: hoe een krantenjongen miljonair wordt! Daniël, de krijgsgevangene, hoort bij de vier machtigste mensen in het rijk van Meden en Perzen. Een van zijn taken is het toezicht houden op de honderdtwintig bestuurders die de belastingen innen bij het volk.

Verdacht makerij (Dan. 6:4-8)

Daniëls collega’s zijn jaloers op hem en willen hem verdacht maken bij de koning. Maar ze kunnen geen enkele fout bij Daniël ontdekken, hij is volkomen betrouwbaar en een perfect bestuurder. Toch is er iets: Daniël heeft een andere God dan zij. Ze laten Darius een besluit uitvaardigen dat eigenlijk inhoudt dat de koning zich boven God stelt. Het geldt maar voor dertig dagen. Dat spreekt Darius wel aan. Koningen lieten zich wel vaker als god vereren.

In de leeuwenkuil (Dan. 6:8)

Machtige vorsten hielden wel wilde dieren als statussymbool. Darius had leeuwen, de Incavorsten van Zuid-Amerika hielden poema’s, en het is nog niet heel lang geleden dat keizer Haile Selassie van Ethiopië zijn leeuwentuin had. De leeuwen- kuil uit Daniël lijkt in de grond uitgegraven te zijn (6:18). Darius gebruikte zijn leeuwen om mensen te doden, net als later ook gebeurde in het Romeinse Rijk.

Wet van Meden en Perzen (Dan. 6:9)

Hier komt ons spreekwoord nu vandaan! Deze uitdrukking is dankzij de Bijbel in het Nederlands terecht- gekomen en betekent: een regel waaraan niets te veranderen valt. Zelfs koning Darius kan een wet van Meden en Perzen niet herroepen, ook al heeft hij hem zelf uitgevaar- digd.

Eén God (Dan. 6:26-28)

Koning Darius is zo onder de indruk van God dat heel zijn rijk ontzag moet tonen voor God. Dat betekent waarschijnlijk niet dat Darius de andere goden afzweert. In zijn tijd geloofde men in veel goden tegelijk. Dat is nog steeds te zien aan de gebeeldhouwde goden op de stenen muren van de paleizen in Persepolis in Iran. Ook koning Darius liet daar een paleis bouwen. De Israëlieten waren de eersten die één God aanbaden.

(uit: ‘Jongeren Bijbel.nl’, Dan.6, eyeopener)