Inspireren om het goede te doen: Kerkbalans 2016

Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeente. Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden.

De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan

Om te kunnen blijven inspireren is geld nodig. Want het gebouw waar we samenkomen, de verwarming, verlichting, de predikanten en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren van De Hoeksteen open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Om dit alles te kunnen faciliteren zijn we afhankelijk van financiële bijdragen. Daarom is er een jaarlijkse actie Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid om bezield te blijven. U investeert ook in de persoon op de stoel naast u in de kerk, het kind in de kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker.

In de begroting voor 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 160.000 aan inkomsten uit de actie Kerkbalans. En daarom doen we een dringend beroep op iedereen om ook dit jaar, voor zover uw financiële omstandigheden dat toelaten, weer een financiële bijdrage te leveren aan Kerkbalans, die dit jaar zal worden gehouden van 17 tot en met 31 januari.

Behalve voor onze Hoeksteengemeente wordt de actie Kerkbalans ook gehouden voor onze medemensen. Door uw bijdrage aan de Diaconie/ZWO ondersteunt uw onder meer individuele hulpverlening, de voedselbank, ziekenzondag en het werk van de Kerk in Aktie.

Belastingaftrek

De bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en teven meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Extra belastingaftrek

Deze drempel geldt niet voor het doen van een periodieke gift. Een periodieke gift kan worden geregeld door middel van een overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters en/of de Diaconie. Het komt er hierbij op neer dat u bruto meer kunt doneren en de kerk/diaconie daardoor een hogere bijdrage krijgt zonder dat het u netto meer kost. Wij bevelen deze mogelijkheid dan ook van harte bij u aan. Zie ook de belastingdienst, en de lijst van documenten hieronder (klik op een van de lintjes en dan opent zich het betreffende document).

College van Kerkrentmeesters en de Diaconie

Kerkbalans-logo