Kerkdiensten december

Kerkdiensten in december met speciale kerstvieringen. Meld u aan!!

Inmiddels zitten we in de Adventstijd. Een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. We leven toe naar de geboorte van het Christuskind. We herdenken hoe het Licht in een donkere wereld kwam. Toen in Bethlehem en nu in een wereld waarin een pandemie ons in haar greep houdt.
Gelukkig kunnen we nog steeds naar onze geliefde Hoeksteen, weliswaar met slechts 30 personen, maar toch…

Voor de vieringen in de maand december zetten we het nog even op een rij. Tijdens iedere viering zijn 30 gemeenteleden welkom, uiteraard nadat men zich heeft ingeschreven. Kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar hoeven zich niet in te schrijven. In de dienst op zondag 13 december zorgt de Hoeksteenband voor de muzikale begeleiding.

Kerstvieringen

Op donderdag 24 december om 18.30 uur is er een viering speciaal voor de kinderen. Met veel muziek, lichtjes en een mooi kerstverhaal. Ook hiervoor dient u zich in te schrijven. Ons voorstel is dat 1 ouder zich inschrijft en hij/zij dan de kinderen meeneemt. Zodoende kunnen 30 gezinnen deze feestelijke dienst bijwonen.

Vervolgens houden we om 22.00 uur onze traditionele kerstnachtdienst en op Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur de feestelijke eredienst waar de geboorte van Christus centraal staat. Omdat we juist in deze vieringen zo veel mogelijk gemeenteleden de kans willen geven om minimaal één viering bij te wonen, verzoeken wij u zich slechts aan te melden voor één dienst, waarbij de gezinnen met kinderen voorrang krijgen in de dienst op 24 december die begint om 18.30 uur. U kunt zich nu reeds aanmelden voor alle kerkdiensten in de laatste maand van 2020.

We zijn ook blij dat onze oud-predikant Chris Koole de dienst op Oudjaarsavond zal leiden, aanvang 19.30 uur. Zeker dit jaar een bijzonder moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Welkom.

Voor alles geldt natuurlijk dat – zodra dat noodzakelijk wordt geacht – aanpassingen gemaakt zullen worden, maar wellicht zijn dat verruimingen en ook die zullen we per omgaande melden op onze site of via de komende zondagsbrieven.

De huidige coronaregels blijven echter onverkort van kracht: anderhalve meter afstand, gebruik handgel bij binnenkomst, draag een mondkapje en volg de aanwijzingen in de kerk strikt op. We rekenen op ieders medewerking, maar bovenal op uw komst.

Laten we met elkaar God groot maken en Hem dankzeggen voor de komst van Zijn Zoon, die in deze wereld het levendmakende Licht verspreidt.

Klaarlichte nacht,
groot nieuws is gebracht,
God zal van de dood ons bevrijden.
Aarde, ontwaak,
het licht dat ons raakt
zal vrede en vreugde verspreiden,
De steppe wordt grazige weide.

                                                                NLB 508 : 4