Kerkdiensten zondag 15 maart afgelast

Kerkdiensten zondag 15 maart afgelast i.v.m. coronavirus!

Beste gemeenteleden,

Na intern beraad heeft het moderamen van onze gemeente besloten om het onderstaande advies van de PKN op te volgen:

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) i.v.m. het coronavirus, raadt de PKN gemeenten aan om alle kerkdiensten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.

Dat betekent dus dat er op zondag 15 maart 2020 GEEN KERKDIENSTEN worden gehouden in onze Hoeksteen.
Het avondgebed op woensdag 18 maart a.s. is ook afgelast!

Deze maatregelen treffen we in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.
Woensdagavond komen we als moderamen van De Hoeksteen bij elkaar om ons te bezinnen over de ontstane situatie.
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De meest actuele informatie vindt u op www.pg-dehoeksteen.nl.

Preses, Bert Poot
Scriba, Theo Heeringa

PKN-richtlijnen t.a.v. het coronavirus

Informatie coronavirus Rijksoverheid