Overzicht kerkdiensten

De ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur
De avonddiensten beginnen gewoonlijk om 18.30 uur
(tenzij hieronder anders staat aangegeven)

Donderdag 18 april 2019
Witte Donderdag (Heilig Avondmaal)

19.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie 3. H.A.: Leger des Heils

Vrijdag 19 april 2019
Goede Vrijdag

19.30 uur: ds. Agnes Gooijer
Collecten: Geen

Zaterdag 20 april 2019
Paasnacht

22.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
Collecten: Geen
Paasnacht
Genesis 1: 1-2: 3
Psalm 33: 6-9
Genesis 22: 1-18
Psalm 16: 5-11
Exodus 14: 15 – 15: 1a
Lucas 24: 1-10(11)

Zondag 21 april 2019
Pasen

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer
18.30 uur: Geen dienst
Collecten: 1. Doel door ZWO-commissie bepaald 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
1e van Pasen
Jesaja 51: 9-11
Psalm 118: 15-24
Kolossenzen 3: 1-4
Johannes 20: 1-18

Zondag 28 april 2019
2e van Pasen

10.00 uur: ds. Thea Verspui (Papendrecht)
18.30 uur: Taizédienst
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Genesis 28: 10-22
Psalm 111
Openbaring 1: 12b-20
Lucas 24: 13-35

Zondag 5 mei 2019
3e van Pasen

10.00 uur: ds. Annemarie en Joep Roding
18.30 uur: dhr. Sico de Jong (Berkenwoude)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Noodhulp (Kerk in Actie)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jeremia 32: 36-41
Psalm 33: 1-11
Openbaring 5: 6-14
Lucas 24: 35-48

Zondag 12 mei 2019
4e van Pasen

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Agnes Gooijer (themadienst m.m.v. Hoeksteenband)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Numeri 27: 12‐23
Psalm 100
Openbaring 7: 9‐17
Johannes 10: 22-30

Zondag 19 mei 2019
5e van Pasen (Heilig Avondmaal)

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie 3. H.A.: Leger des Heils
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Deuteronomium 6: 1‐9
Psalm 145: 1­-12
Openbaring 19: 1‐9
Johannes 13: 31‐35

Zondag 26 mei 2019
6e van Pasen

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur: ds. D.J. Versloot (Woerden) (vesper)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Joël 2: 21‐27
Psalm 67
Openbaring 21: 10‐12, 22‐27
Johannes 14: 23‐29

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag

10.00 uur: ds. Jaap Koning (Reeuwijk)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
2 Koningen 2: 1‐15
Psalm 47
Hebreeën 9: 24‐28
Lucas 24: 49‐53

Zondag 2 juni 2019
7e van Pasen

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. E.P. van Veen (Nunspeet)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
1 Samuël 12: 19b‐24
Psalm 31: 1­9
Openbaring 22: 12‐21
Johannes 14: 15‐21

te Schoonhoven en Willige Langerak