Kerkvisitatie

Visitatie hoort bij onze Protestantse Kerk en is ambtelijk werk. Visitatoren maken door hun bezoek duidelijk dat we als zusters en broeders om elkaar geven. We laten elkaar in de kerk niet maar wat zwemmen.

Op donderdag 10 december bezoeken visitatoren mevr. Lise Miedema-Spijksma en ds. Jan Hulzebos onze gemeente. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in ons leven en werken. En ze hebben zich van tevoren goed ingelezen.

Hoe is de visitatie georganiseerd?

Op donderdag 10 december spreken mevr. Miedema en ds. Hulzebosch om 18.30 uur met beide predikanten.
Van 19.30-20.00 uur met gemeenteleden, die met hen wat willen delen. Waardering, zorgen of wat ook maar. Dat inloopspreekuur duurt van 19.30-20.00 uur. (Aanmelden niet nodig.)
Van 20.00-22.00 uur. nemen ze de leiding in de kerkenraad en luisteren ze naar wat kerkenraadsleden hun te zeggen hebben.

Plaats van samenkomen is steeds in De Hoeksteen.