Taakgroep Erediensten

Doelstellingen

De Taakgroep Erediensten houdt zich, in opdracht van de kerkenraad, bezig met verschillende aspecten van de vieringen en de kerkmuziek. Zij heeft de volgende doelstellingen:

  • voorstellen doen voor vernieuwingen in de liturgie, die passen in het kader dat de beide dienstboeken ons aanreiken.
  • de kerkenraad adviseren over de vormgeving van de erediensten en de inrichting van de kerkzaal.
  • de diensten van het kerkelijk jaar coördineren middels het opstellen van een rooster.
  • evalueren van het verloop van de diensten, met inachtneming van de gemaakte afspraken.
  • voorbereiden van bijzondere erediensten (bijvoorbeeld de diensten rond Kerst en Pasen) met alle betrokkenen.
  • toerusten van de leden van de taakgroep.
  • toerusten van de gemeente d.m.v. informatie over achtergronden en ontwikkelingen van (onderdelen van) liturgie d.m.v. publicaties in Samen, op de website en op de zondagsbrief, en door het organiseren van bijeenkomsten hierover.

Tevens is zij aanspreekpunt voor gemeenteleden, waar het liturgische zaken betreft.
De taakgroep wordt gevormd door de predikanten en kerkmusici, en door vertegenwoordigers van kerkenraad, pastoraal college, diaconaal college, en gemeente.

Contactpersoon: ds. Hanneke Ouwerkerk.

Doelgroepenpastoraat

In 2018 zijn we binnen onze gemeente afgestapt van het wijkgerichte pastoraat naar, wat we noemen, het doelgroepenpastoraat. Een jaar later is er een bijeenkomst geweest van bezoekmedewerkers waarop ds. Hanneke Ouwerkerk een inleiding heeft gehouden en ervaringen konden worden uitgewisseld. De bezoekmedewerkers hebben gemiddeld zo’n vier adressen, die ze regelmatig bezoeken. Anders dan sommigen misschien denken betreffen de bezochte adressen niet alleen mensen van 80 jaar en ouder, ook jongere gemeenteleden worden bezocht.
Soms wordt wel eens een signaal opgevangen in de trant van “als ik nu ergens mee zit, wie moet ik dan bellen?” Wanneer u zelf ook regelmatig een bezoek op prijs stelt, schroom dan niet om contact op te nemen met de ouderlingen Marianne van der Houwen (tel. 763733) of Remke van der Heide (tel. 604469). Zij zijn belast met het bezoekwerk en zullen dan proberen iemand  te vinden die u zal bezoeken.
Het zou mooi zijn wanneer de bezoekmedewerker een dusdanige band met u heeft, dat u alles met hem of haar kunt bespreken. Zo’n band moet uiteraard groeien, dat bleek ook wel op de hiervoor genoemde bijeenkomst. Mocht u echter met iets zitten dat u toch niet met hem of haar durft of wilt bespreken, dan mag u ook met een van de ouderlingen contact opnemen. Of eventueel met uw wijkpredikant.

Hiervoor is dan de indeling naar doelgroepen belangrijk. (Let op: de hierbij genoemde leeftijdsgrenzen zijn niet strikt.)
Voor doelgroep Jeugd en Jongeren (t/m 25 jaar) is jeugdouderling Jacqueline Molenaar (tel. 383832) beschikbaar. Er is op dit moment een vacature voor een jeugdouderling.
Voor doelgroep Starters en Bouwers  (t/m 55 jaar) zijn de ouderlingen Sonja Hoogendoorn (tel. 06-52345978) en Marieke Vaatstra (tel. 0184-632218) beschikbaar.
En voor de doelgroep Dragers en Senioren (55+) is ouderling Willem Langerak (tel. 359135) beschikbaar, terwijl ook hier een vacature is, die we net als die voor jeugdouderling volgend voorjaar weer vervuld hopen te zien.

Wijkindeling

Klik hier voor de wijkindeling van de predikanten. 
Deze indeling geldt voor alle gevallen waarin een beroep op een predikant wordt gedaan, zoals bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname, sterfgevallen en huwelijken.

Bijzondere diensten

De Hoeksteen is er bij belangrijke persoonlijke momenten. Klik hier voor informatie over bijzondere diensten.