Vriendenkring Marks

  • Klik HIER voor de laatste NIEUWSBRIEF.

De Vriendenkring Marks stelt zich als doel, de kerkelijke gemeente in Marks op pastoraal en diaconaal gebied te ondersteunen.

Gemeente Marks

De realisatie van deze doelen vindt plaats door financiële ondersteuning van projecten en besluiten.
Hierbij valt te denken aan:

  • de vorming van leden van de gemeente in Marks tot medewerker;
  • het tijdelijk uitzenden van medewerkers van onze kerken naar Marks;
  • bezoeken van leden van de gemeente in Marks naar onze kerken;
  • een financiële bijdrage bij bezoeken van gemeenteleden van onze Kerken aan Marks;
  • diaconale taken van de gemeente in Marks.
  • De activiteiten van de Vriendenkring Marks vindt plaats onder de juridische verantwoordelijkheid van de Sternkirchgemeinde in Potsdam, waarbij de Werkgroep Marks in Potsdam voor de coördinatie zorgdraagt. Leden van de vriendenkringen in de partnergemeenten van de Sternkirchgemeinde benoemen een van de leden van de werkgroep tot aanspreekpunt.
  • De leden van de vriendenkringen ondersteunen de activiteiten met een door hen zelf vastgestelde regelmatige bijdrage, die jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of per maand wordt overgemaakt. Op verzoek kan een kwitantie worden verstrekt.
  • De voor de coördinatie verantwoordelijke Werkgroep Marks in Potsdam verspreid tijdig onder de leden van de Vriendenkringen voorstellen voor projecten en activiteiten; daarnaast doet de Werkgroep Marks in Potsdam jaarlijks of naar behoefte verslag van de bereikte resultaten en de aanwending van de financiële middelen.

Nadat in Wetzlar ( Duitsland ) op 12 mei 2019 tijdens een prachtige kerkdienst van Jakob en zijn vrouw Irina afscheid was genomen is Jakob Rüb begin juni naar Marks vertrokken om daar zijn diensten te gaan verrichten.
Zondag 30 juni 2019 vond de eerste dienst plaats waarin Jakob optrad als de nieuwe Pfarrer en Leidsman van de Gemeente in Marks. Jakob heeft sinds zijn komst in Marks heel veel organisatorische activiteiten op zich genomen. Hoopvol is de toename van het aantal mensen dat iedere zondag de diensten bezoekt.

Inmiddels is er iedere zaterdag in Marks sinds de komst van Jakob een Avondgebed. Een andere activiteit vond plaats met en voor de jeugd in de vorm van een kanotoer. Hierbij werden 2 jongeren  gedoopt. Daarnaast heeft Jakob voor een overleden gemeentelid de afscheidsdienst en de begrafenis geleid.
In de Kerkenraad in Marks heeft de voorzitter, Alexander Schmidt, het stokje inmiddels overgedragen aan Svetlana Tchajun, waarmee wij in 2014 in onze kerk kennis hebben gemaakt.
Uit berichten blijkt dat de Gemeente in Marks zeer verheugd is met de nieuwe situatie in Marks.
Jakob heeft laten weten de broeders en zusters in Marks in zijn hart te hebben gesloten.

Op zondag 13 oktober 2019 vond in Marks de feestelijke heropening plaats van de kerk nadat deze in de afgelopen jaren grondig is herbouwd en gerestaureerd. Voor de Gemeente in Marks is dit een mijlpaal in haar bestaan. Op deze zondag werd Jakob Rüb officieel bevestigd als de nieuwe predikant en leidsman in Marks.
Opnieuw een feestelijke gebeurtenis die stemt tot blijdschap. Lees HIER meer over deze feestelijke gebeurtenis.

Dit alles overziende is het goed te weten: God laat niet varen wat zijn hand begonnen is. Ook in het verre Marks.

Wilt u meer informatie over dit diaconale project of als u zich wilt aanmelden als donateur kunt u contact opnemen met een van de volgende contactpersonen:

Henk van Riemsdijk
0182 – 388217
hvanriemsdijk@solcon.nl

Jozien Hoogeweij
0182 – 383396
jozienhoogeweij@gmail.com

Chris van Leeuwen