Vriendenkring Marks

De Vriendenkring Marks stelt zich als doel, de kerkelijke gemeente in Marks op pastoraal en diaconaal gebied te ondersteunen.

Gemeente Marks

De realisatie van deze doelen vindt plaats door financiële ondersteuning van projecten en besluiten.
Hierbij valt te denken aan:

  • de vorming van leden van de gemeente in Marks tot medewerker;
  • het tijdelijk uitzenden van medewerkers van onze kerken naar Marks;
  • bezoeken van leden van de gemeente in Marks naar onze kerken;
  • een financiële bijdrage bij bezoeken van gemeenteleden van onze Kerken aan Marks;
  • diaconale taken van de gemeente in Marks.
  • De activiteiten van de Vriendenkring Marks vindt plaats onder de juridische verantwoordelijkheid van de Sternkirchgemeinde in Potsdam, waarbij de Werkgroep Marks in Potsdam voor de coördinatie zorgdraagt. Leden van de vriendenkringen in de partnergemeenten van de Sternkirchgemeinde benoemen een van de leden van de werkgroep tot aanspreekpunt.
  • De leden van de vriendenkringen ondersteunen de activiteiten met een door hen zelf vastgestelde regelmatige bijdrage, die jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of per maand wordt overgemaakt. Op verzoek kan een kwitantie worden verstrekt.
  • De voor de coördinatie verantwoordelijke Werkgroep Marks in Potsdam verspreid tijdig onder de leden van de Vriendenkringen voorstellen voor projecten en activiteiten; daarnaast doet de Werkgroep Marks in Potsdam jaarlijks of naar behoefte verslag van de bereikte resultaten en de aanwending van de financiële middelen.

De contactpersonen voor de vriendengroep Marks zijn:

Henk van Riemsdijk
0182 – 388217
hvanriemsdijk@solcon.nl

Jozien Hoogeweij
0182 – 383396
jozienhoogeweij@gmail.com

Chris van Leeuwen

te Schoonhoven en Willige Langerak