Verslag 2013

Terugkijkend naar het jaar 2013 zijn wij heel dankbaar dat dit diaconale project in onze Gemeente ook in het jaar 2013 goed is verlopen. De meeste donateurs zijn de Vriendenkring het afgelopen jaar trouw gebleven. De werfactie voor nieuwe donateurs in 2013 heeft 6 nieuwe donateurs opgeleverd, een gegeven wat ons tot vreugde stemt. Toch is het aantal donateurs in Schoonhoven inmiddels gedaald tot 75. Wij willen u daarom vragen toe te treden tot de kring van donateurs van de Vriendenkring Marks in Schoonhoven. Wij vragen als donatie € 2,50 per maand. Met dit bedrag ( meer is natuurlijk altijd welkom ) helpen wij in Schoonhoven eraan mee, dat de Gemeente in Marks kan blijven bestaan en haar activiteiten kan voortzetten.

In het jaar 2013 werd aan steun voor Marks in totaal € 5.318,43 ontvangen en werd aan steun voor de Gemeente in Marks in totaal € 4.540,- aan onze broeders en zusters in Potsdam overgemaakt. Een toelichting op deze bedragen staat in onderstaande tabel.

Ontvangsten     Uitgaven
Donaties € 3.514,34 Structurele steun € 4.000,00
Extra giften €    150,00 Reparatiekosten Gemeentebus €    540,00
Kerstpostactie €      85,00 Bankkosten €      87,44
Collecten € 1.069,10 Jubileum Gemeente Marks €    250,00
Bijdrage ZWO-com. €     500,00
Rente €     198,55

Wij zijn alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt heel dankbaar!

Dankzij de steun vanuit Schoonhoven en Potsdam kon ook in 2013 het kerkenwerk in Marks in al zijn voegen weer gestalte krijgen.

Het jaar 2013 was ook het jaar dat de Gemeente in Marks het 20-jarig bestaan van de Gemeente in zijn huidige vorm kon vieren. Het was een feestelijke gebeurtenis die in Marks samen met broeders en zusters uit Duitsland en ons land in blijdschap werd gevierd. Onze Gemeente werd daarbij vertegenwoordigd door Jozien Hoogeweij.

Verder was het besluit van de Russische regering om in het kader van het Minderhedenbeleid € 1.435.000,- ter beschikking te stellen voor de restauratie en herbouw van de kerk in Marks een heel positief bericht voor onze broeders en zusters in Marks. De aanvraag voor dit project is door Wolodja Rodikow, de predikant in Marks, in oktober 2013 bij de burgerlijke overheid ingediend en is nog in de behandeling bij diverse instanties die zich daarover moeten buigen De toegezegde subsidie wordt met ingang van het jaar 2015 in delen uitgekeerd. De Vriendenkring Marks in Potsdam is druk bezig aanvullende gelden ter dekking van de kosten in te zamelen.

Zodra weer nieuws uit Marks beschikbaar is, zullen wij u dat graag weer doorgeven.

Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over dit Diaconale project of u zich wilt aanmelden als donateur kunt u contact opnemen met:

Jozien Hoogeweij, tel. 0182 – 383396
Chris van Leeuwen, tel. 0182 – 383624
Henk van Riemsdijk, tel. 0182 – 388217

te Schoonhoven en Willige Langerak