Verslag mei 2014

Bij het bezoek dat in het weekend van 25 t/m 27 april 2014 werd gebracht aan onze broeders en zusters van de Arbeitskreis Marks van de Sternkirchengemeinde in Potsdam, hebben wij goed over de Marks-zaken van gedachten kunnen wisselen en de jaarcijfers over 2013 van de Vriendenkring Marks Totaal ( Heidelberg, Potsdam en Schoonhoven ) ontvangen.

In de tabel hieronder volgen deze cijfers. Overzicht Jaarcijfers 2013

Inkomsten Uitgaven
Donatie € 5.427,50 Bankkosten € 20,00
Bazaar Potsdam € 1.905,00 Bureaukosten € 269,04
Rente € 244,37 Diaconale uitgaven € 396,90
Specifieke ontvangsten € 581,00 Pastoraat € 2.760,00
Onkosten Pastoraat € 924,00
Koster € 600,00
Kinder/Jeugdweken € 1.000,00
Onderhoudskosten € 1.580,00
Energiekosten € 500,00
Totaal € 8.157,87 Totaal € 8.049,94

In dit weekend werd verder gesproken over de bouw ( kerktoren ) en de restauratie van de kerk in Marks alsmede over het met pensioen gaan van Wolodja Rodikow, predikant van de Gemeente in Marks. Voor de herbouw van de kerktoren en de restauratie van de kerk is de kerkelijke Gemeente in Marks. in gesprek met een architect uit Oekraïne die deze projecten wil begeleiden en met behulp van sponsoren de benodigde bouwmaterialen gaat aanschaffen. Het is de bedoeling nog dit jaar een begin te maken met de uitvoering van de werkzaamheden. Met ingang van 2015 komen deze projecten in aanmerking voor de subsidies die door de diverse overheden ( Gemeente Marks, Regio Saratow en de regering in Moskou ) zijn toegezegd. Met het oog op de bruikbaarheid van de kerk in de wintermaanden is de kerk voorzien van vloerverwarming.

Reeds enkele jaren kampt Wolodja Rodikow met gezondheidsproblemen. Deze zijn van dien aard dat wellicht wenselijk is dat hij, nadat hij in april van dit jaar 60 jaar is geworden, met pensioen gaat of voor een deel zijn werkzaamheden voortzet. Te denken valt aan een werkverdeling waarbij de nieuwe predikant zijn werk doet in Marks en Wolodja het werk op de dorpen voorlopig blijft doen.

De ELKER ( Evangelisch-Lutherse Kerk in Europees Rusland ) heeft 2 jaar geleden al aangegeven de predikantsplaats in Marks te willen handhaven. Het is aan de Kerkenraad in Marks om in overleg met Wolodja, de Probstei in Saratow en de ELKER hierover te beslissen. Wij houden u hierover graag op de hoogte.

Tot zover deze keer het nieuws uit en over Marks. Zodra er weer nieuws te melden geven wij dat graag weer aan u door. Wanneer u meer informatie ontvangen over dit diaconale project of u zich wilt aanmelden als dona-teur kunt u contact opnemen met:

Jozien Hoogeweij, tel. 0182 – 383396
Chris van Leeuwen, tel. 0182 – 383624
Henk van Riemsdijk, tel. 0182 – 388217

 

te Schoonhoven en Willige Langerak