Verslag mei 2015

Nu het al weer even geleden is dat wij u over het diaconale project Marks bericht hebben, is het  hoog tijd u weer het een en ander over Marks te vertellen.

Allereerst willen wij u berichten over de financiën van de Vriendenkring Marks over 2014 door middel van onderstaande staat van inkomsten en uitgaven, waarbij de cijfers van Potsdam en Schoonhoven zijn samengevoegd.

Inkomsten Uitgaven
Donaties € 6.650,10 Bankkosten € 90,83
Collecten € 2.152,45 Organisatiekosten € 117,02
Bazaar € 1.300,00 Kosten bezoek uit Marks € 1.816,23
Rente € 250,65 Diensten van derden € 323,62
Traktement predikant € 2.530,00
Bureaukosten Marks € 1.097,00
Kosten Koster € 1.100,00
Noodhulp Kerk Marks € 240,00
Reiskosten Marks € 2.135,85
Diaconale hulp Marks € 680,00
Totaal € 10.353,20 Totaal € 10.130,55

Dankzij uw steun kon ook in het jaar 2014 de Gemeente in Marks leven en werken in en door het geloof van Hem die alles geschapen heeft. Allen die hieraan hebben bijgedragen danken wij vanaf deze plaats hartelijk !

Voor de Gemeente in Marks was 2014 een hoogtepunt. Door de ruimhartigheid van een gemeentelid in Marks kon worden begonnen met de herbouw van de toren op de kerk. Daarnaast  worden ook alle gevels van de kerk grondig gerenoveerd. Het is de bedoeling deze werkzaamheden in september van dit jaar af te ronden.

Dit zal dan worden gevierd samen met het 250-jarig bestaan van de stad Marks. Een lang gekoesterde wens van onze broeders en zusters in Marks gaat  dan eindelijk in vervulling.

Daarnaast gaat hoogstwaarschijnlijk het kerkorgel uit Lobetal, westelijk van Berlijn, naar de kerk in Marks. Dit orgel wordt aangeboden vanwege het feit dat de kerk in Lobetal een groter orgel laat installeren. Voor de transportkosten naar Marks is reeds financiële dekking aanwezig.

Zeer belangrijk in de contacten in 2014 tussen de mensen in Marks en de Vrienden-kringen Marks in Potsdam en Schoonhoven was het bezoek dat Pfarrer Wolodja Rodikow, Nathalia Mejdt en Swetlana Tsaun in september aan Schoonhoven en Potsdam hebben gebracht. Samen met Werner en Helga Gubatz werd de reis ondernomen. Tijdens dit bezoek is meerdere keren gesproken over een andere taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de Kerkenraad in Marks. Ook hebben wij de mensen uit Marks en Potsdam kennis laten maken met enige prachtige bezienswaardigheden in Zuid-Holland: de molens in Kinderdijk, de waterkering in Maasland, de Sint Janskerk in Gouda en natuurlijk onze eigen mooie stad Schoonhoven.

De sfeer gedurende deze dagen was prima waardoor de onderlinge verbondenheid een belangrijke impuls heeft gekregen.

Diaconaal hebben wij als Vriendenkring Marks in december meer dan 20 mensen in Marks en de dorpen die bij de Gemeente in Marks zijn ingedeeld, heel concreet kunnen steunen door daar een Minima-actie te organiseren. Het bracht voor deze mensen extra glans tijdens de Kerstdagen.

Het is bedoeling ook met Pasen voor de Minima in Marks een passende Paasactie te voeren.

Velen onder u steunen de Vriendenkring Marks heel trouw al vele jaren. Echter door verschillende oorzaken (verhuizingen, overlijden) is het aantal donateurs in Schoonhoven gedaald tot 67. Vele jaren was er een sterkte van 75 tot 85 donateurs. Opnieuw willen wij u vragen toe te treden tot de kring van donateurs in Schoonhoven.

Meedoen kan al vanaf € 2,50 per maand. Door de steun van mensen uit Schoonhoven, Potsdam en Heidelberg, kan de Gemeente in Marks in ZIJN NAAM blijven leven en werken. Doet u mee? Wij rekenen op U!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met :

Jozien Hoogeweij, tel. 0182  383 396,
Chris van Leeuwen, tel. 06 23 680 634.
Henk van Riemsdijk, tel. 0182 388 217.

te Schoonhoven en Willige Langerak