Predikanten

Bereikbaarheid

U kunt uw predikant bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail. Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook de onderwerpen: Erediensten).

Ds. Hanneke Ouwerkerk is bereikbaar op maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.

Telefoon: 0182 – 35 92 88
E-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven

Ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Telefoon: 06 – 365 966 63  of  010 – 512 08 60
E-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

Mochten beide predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182 – 60 44 69) of  Sonja Hoogendoorn (06 – 523 459 78).

te Schoonhoven en Willige Langerak