Chris Koole

Er moet ook nog iets over blijven voor in een persoonlijk gesprek.

Chris KooleChris Koole (1952) is afgestudeerd (1982) aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken te Kampen.

  • Van 1977 tot 1979 werkzaam als pastoraal werker te Sibculo;
  • van 1979 – 1981 godsdienstonderwijs(part-time) in Almelo en Enschede;
  • 1982-1988 predikant te Pijnacker en Nootdorp;
  • 1988-2003 predikant te Stiens;
  • 2000-2003 herintreden onderwijs (part-time) in Leeuwarden, Grijpskerk en Buitenpost;
  • vanaf 2003 predikant  te Schoonhoven en Willige Langerak.

Meegewerkt aan ontwikkeling huiscatechese-methode SAMENSPEL (Kok Kampen).
Bovenplaatselijke kerkelijke functies: deputaat kerkelijke examens (1999-2003) en kerkvisitator (vanaf 2004)

Aansprekend bijbelfragment:

Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heren (..)
waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion (Jesaja 51:9vv)

te Schoonhoven en Willige Langerak