Kerst, het feest van het échte leven

Om elkaar te ontmoeten, hoeven we tegenwoordig de deur niet meer uit. Een computer of een smartphone volstaat om via facebook, twitter, sms, e-mail of whatsapp ons sociale leven te onderhouden. Best handig. Zo denk ik dat heel wat mensen zich dankzij de social media minder eenzaam voelen. Waar vroeger de alomtegenwoordige God een oogje in het zeil hield, weten we ons nu gekend en gezien en misschien zelfs bemind dankzij de mogelijkheid om al onze grote en kleine belevenissen met onze digitale vrienden te delen. Alleen, digitaal is maar digitaal.

Wanneer twee mensen elkaar werkelijk ontmoeten, spreekt de Bijbel van een ontmoeting ‘van aangezicht tot aangezicht’. Face to face, voor de Facebookgebruikers onder ons. Als Jacob in Genesis 33 op het punt staat na lange tijd zijn broer Esau weer te ontmoeten, dan treuzelt hij. Jaren eerder heeft hij Esau bedrogen en nu is hij bang voor zijn wraak. Het liefst zou hij, bij wijze van spreken, een veilig sms-je naar Esau sturen en vervolgens met een grote boog om hem heen lopen. Maar zo makkelijk komt Jacob er niet vanaf. Na veel getob en innerlijk geworstel loopt Jacob, zo lezen we, uiteindelijk met knikkende knieën op zijn broer af. Maar zodra Esau zijn broer ziet, rent hij juist op hem af en vliegt hem om de hals. En dan gebeurt het. Een echte ontmoeting. Tranen van oud verdriet en nieuw geluk vloeien rijkelijk. En Jacob zegt: ‘Nu heb ik jouw aangezicht gezien zoals je het aangezicht van God ziet.’ Echter kan een ontmoeting niet zijn. Alle social media van de wereld, hoe handig ook, komen niet in de buurt van zo’n ontmoeting face tot face.

Eens gaf God de Wet op de Sinaï. De Tien Geboden waren, zeg maar, tien sms-jes van God aan de mens. Of tien tweets. Of tien whatsapps. Maar op de een of andere manier was het niet genoeg. Er ontbrak iets. Het lukte nog niet goed. Er bleef teveel afstand. Daarom kwam God zelf naar ons, in zijn Zoon, opdat er een echte ontmoeting plaats zou kunnen vinden. Tussen God en mens. Een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. In zijn wat verheven taal omschrijft de evangelist Johannes deze ontmoeting met de woorden: ‘Het Woord is vlees geworden’. ‘Vlees’, dat wil zeggen: het échte leven. Real life. Kerstfeest is de voltooiing van het oudtestamentische twittertijdperk.

Daarom zoeken we elkaar zo op met Kerst. Organiseren we van alles. Maken we het zo gezellig met elkaar. Zitten we eindeloos met elkaar aan tafel. Of in de kerk. Vergeten we misschien zelfs even de social media. Omdat het met Kerst gaat om de échte ontmoeting. Om het échte leven.

Ds. Frans Willem verbaas