Beroepingscommissie: keuzes maken, nadenken, overleggen, bidden

November is voor de Beroepingscommissie een spannende maand. Vanaf het begin van deze maand kunnen we reacties verwachten van predikanten die zich geroepen voelen om te reageren op de geplaatste advertentie. Natuurlijk hopen we dat we kunnen rekenen op een redelijk aantal brieven.

Vervolgens zal een eerste selectie gemaakt worden. Waar letten we op, wat zijn de criteria, kan hij/zij goed omgaan met jongere, is het een teamplayer en zo zijn er nog heel veel zaken die we eerst als commissie en later met de kandidaat te bespreken hebben, alvorens de volgende stap wordt gezet. Om een beeld te schetsen van de juiste dominee, las ik het onderstaande in het kerkblad van de P.G. Veenendaal. Ik geef dit graag aan een ieder door.

DOMINEE (M/V) ZIJN IN DEZE TIJD

Als hij meer dan een kwartier preekt: hij kan het einde niet vinden. Als zij korter dan een kwartier preekt: zij heeft niet veel te zeggen. Als hij te veel citaten aanhaalt: hij is net een omgevallen boekenkast. Als zij spreekt over gebed en meditatie: zij zweeft te veel.

Als hij te veel over sociale problemen spreekt: hij heeft een afwijking naar links. Als zij iedereen doopt en trouwt: zij verwatert het sacrament.
Als hij strenge ethiek preekt: hij wil een kerk van heilige boontjes.
Als zij te veel op haar studeerkamer zit: zij bezoekt nooit iemand

Als hij veel bezoeken aflegt: hij is nooit telefonisch bereikbaar.
Als zij goed met kinderen overweg kan: zij heeft een simplistisch geloof.
Als hij veel ziekenbezoek doet: hij gaat aan de hedendaagse problemen voorbij. Als zij godsdienstles op school geeft: zij heeft tijd te over.
Als hij te veel multimedia gebruikt: het lijkt wel een bioscoop.
Als zij geen multimedia gebruikt: zij gaat niet met haar tijd mee.
Als hij veel aandacht besteedt aan liturgie en rituelen: hij te is rooms
Als zij veel met een muziekcombo werkt: zij is te evangelisch.
Als hij onderhoud aan de kerk wil: hij gooit het geld over de balk.
Als zij geen geld aan het gebouw wil uitgeven: zij laat alles verwaarlozen.
Als hij veel werkoverleg met collega’s heeft: hij laat zich door anderen aansturen. Als zij geen werkoverleg heeft: zij doet alles in haar eentje.
Als hij jong is: hij heeft geen ervaring.
Als zij oud is: zij zou met pensioen moeten.

Bert Poot, voorzitter Beroepingscommissie