Kindernevendienst: 40-dagen tijd

We zijn alweer een maand naar school  geweest. We hopen dat jullie het licht wat alle kinderen hebben meegekregen en waar iedereen hard aan heeft gewerkt nog steeds met jullie meedragen. Niet letterlijk het lantaarntje, maar vooral ook van binnen!

Zo horen we ook van de verhalen van Jezus, hij draagt ook een licht met zich mee. We horen verhalen over dat Jezus ‘sporen van geluk’ nalaat : de wonderen die hij verricht en de bijzondere dingen die gebeuren.

We gaan ons voorbereiden op de 40-dagen tijd die vanaf half februari zal aanvangen. We kijken weer uit naar een bijzondere periode met elkaar. Kom je ook – we vinden het fijn jullie weer te zien in de kindernevendienst!!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst