Kleingelovigen

Als Jezus nijdig of teleurgesteld is, noemt hij zijn discipelen kleingelovigen, mensen met een teveel aan bezorgdheid en een tekort aan vertrouwen. Kleingelovigen zijn mensen met een teveel aan angst en een tekort aan geloof. (Ds.F.W.Verbaas, 13-06-2010)