koor 75 jaar bevrijding

Projectkoor 75 jaar bevrijding

Zing je mee in het stemmenorkest op 25 april a.s.?

In 2019 en 2020 werd en wordt in Nederland op tal van plaatsen en op veel verschillende manieren stilgestaan bij 75 jaar bevrijding. Ook in onze omgeving worden veel activiteiten ontplooid om vrede en vrijheid te vieren.

Al lang koester ik de wens met een uit vrouwen bestaand projectkoor te werken op “vocalen” uit te voeren die geschreven en gezongen werden door vrouwen in een interneringskamp op Sumatra.

Komende 25 april zullen in De Hoeksteen deze “Songs of Survival” klinken tijdens een bevrijdingsconcert met medewerking van Jaap den Besten, een dubbelkwintet hout- en koperblazers en het te vormen “Stemmenorkest”.
De ActiviteitenCommissie heeft aangeboden zorg te dragen voor praktische ondersteuning bij het project.

Heb jij interesse om deze songs of survival mee te zingen in het stemmenorkest of wil je nadere informatie? Bel of mail dan naar Tilly Koetsier 0182-786842 / tillykoetsier@gmail.com.