Rommelmarkt 2018

Laatste rommelmarkt?

Laatste boeken- en rommelmarkt in De Hoeksteen?

Aan activiteiten zoals de boeken- en rommelmarkten en concerten in onze Hoeksteen werken veel vrijwilligers met heel veel plezier mee. Tegelijkertijd beleeft ook een groot aantal gemeente- en niet-gemeenteleden er een even zo groot plezier aan. Bovendien leveren de activiteiten naast gezelligheid en onderlinge verbinding ieder jaar weer een mooi bedrag op voor een goed doel en voor het CKRM, waarvan concrete projecten worden gefinancierd zoals de beamerinstallatie, groot onderhoud aan het BAG-orgel en herinrichting van de consistoriekamer.

De ActiviteitenCommissie die deze activiteiten organiseert werkt als een goed geoliede machine; draaiboeken liggen klaar en een ieder kent haar of zijn taken en voert deze steeds met veel passie en enthousiasme uit. Omdat de AC zo’n leuke club is blijven veel leden er graag lang – sommigen zelfs meer dan 40 jaar – lid van. Maar dan komt toch het moment dat een aantal leden aangeeft hun lidmaatschap te willen beëindigen; zo wordt het ledental van de commissie aan het eind van dit jaar meer dan gehalveerd.

Om de machine draaiende te houden is de AC naarstig op zoek naar u en jou. Mensen die in een gezellige sfeer fysiek, actief en creatief willen meewerken en meedenken om de activiteiten, die onze Hoeksteengemeente mede gezicht geven, te kunnen continueren. Beantwoord de lichtelijk dreigende titel boven deze oproep met een duidelijk NEE door u of je als lid van de AC aan te melden bij Gerda van Krieken, gerdavankrieken@xs4all.nl, 0182-501832 of één van de andere AC-leden. Zij zijn natuurlijk ook graag bereid vragen te beantwoorden en meer informatie te geven.
De AC en het CKRM kijken in hoopvolle verwachting uit naar uw/jouw reactie.