Liefde, eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!