Liturgie 12 augustus 2018

Liturgie 12-8-2018 9.30 uur
Ds. D. van Bart (Almelo)
Efeziërs 2:11-22

Aansteken paaskaars

Zingen: Lied 280: 1.2.3.4

Stilte

Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. en niet laat varen de werken van Zijn handen

Drempelgebed: Hier zijn wij gekomen Heer, als mensen van 2 wijkgemeentes, om samen te zingen en te bidden, samen deze dienst te vieren. We komen hier met al onze rugzakjes, al onze bagage die we meenemen. Dat we verkeerde dingen achter ons kunnen laten. sorry kunnen zeggen als dat nodig is, en uw toekomst tegemoet kunnen gaan. Wees zo in ons midden om Jezus Christus, onze Heer, Gem. amen.

De gemeente gaat zitten

Zingen: Psalm 92: 1.2.3

Na het Kyriegebed zingen we : Heer ontferm u over ons, Christus ontferm U over ons, Heer ontferm u over ons,

Zingen: Lied 274

De Heer zij met u G: ook met u zij de Heer

Laten we samen bidden

Zingen: Lied 319

Schriftlezing uit het O.T.: Jeremia 23: 1-6

Zingen: Lied 23c

Schriftlezing uit het N.T.: Efeziërs 2: 11-22

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. (339a)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21

Laten we samen God danken en bidden

En hoor ons ook Heer, als wij in stilte ons leven aan U toevertrouwen met onze fijne dingen en onze verdrietige dingen. Hoor onze dank en onze beden voor anderen of voor onszelf

Hoor ons ook Heer, als wij gezamenlijk en hardop het gebed willen bidden dat Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader die in de hemelen zijt..

Collecte: 1. De Hoeksteen, 2. Zending (Kerk in Actie)

Zingen: Lied 976

Zegen.

Gem. Amen,