Liturgie 24 juli 2016

Aanvangslied 107: 1, 2, 4

Stilte

Drempelgebed:
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer, G. die hemel en aarde gemaakt heeft, V. die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen. V. Drempelgebed…………..door J.C. onze Heer
G. Amen.

Lied 283 geheel

Smeekgebed

Lied 412:1, 3 Kinderen naar kindernevendienst; lichtliedje III

Dienst van het Woord:

V. De Heer zij met u
G. ook met u zij de Heer
Gebed voor de zondag

Eerste lezing Jezus Sirach 18:1-11 (lees ik uit de Willibrordbijbel)

Lied 146c: 1, 4, 7

Tweede lezing Lucas 15:3-32 (Lector, Bijbelvertaling naar eigen keus) Lied 185 geheel. (Wellicht onbekend….gaan we het met elkaar proberen)

Verkondiging: Het verlorene her-vinden….

Orgelspel

Lied 904: 1, 2, 3 (kinderen komen terug)

Dankgebed en voorbeden
……Stil gebed…..Onze Vader Collecte

Slotlied 657 geheel

Heenzending en zegen:
Wees gedragen door de liefde van God, verbonden door zijn blijvende trouwen gezegend met het licht van zijn ogen. Zo zegene ons God…..

Gezongen

Amen